Hopp til hovedinnhold

Konvertere gammel Shockwave flash animasjon til video

Helge Notø
- 18 Apr 2018

Dette gjelder først og fremst for Geoclass, men er sikkert relevant for andre som skal konvertere en gammel shockwave-fil til video.

- Åpne filen in Animate CC
- Gå til panelet 'Library' og dobbeltklikk på ikonet for 'Animation'

Velg animation i library

- Bildet skal endre seg noe og tidslinjen skal komme frem.

Etter konvertering

- Test at animasjonen kjører.

- Konverter filen til HTML5 Canvas (File -> Convert to -> HTML5 Canvas) og lagre ny fil

- Hvis elementer er utenfor storyboard så må man flytte _hele_ animasjonen, veld å velge 'Edit multiple frames (Shift + Alt + E) pass på å låse opp eventuelt låste lag

Velg flere frames

- Velg alt og flytt plasser på storyboard. (Du kan også skalere og endre proporsjoner når alt er valgt: Modify -> Transform)

Velg alle lag

- Sjekk at animasjonen går riktig og at alt animeres riktig.

- Eksporter til video: File -> Export -> Export video

- Sett innstillinger for video og eksporter

Eksporter til video

- Konverter videoen i Adobe media Encoder og pass på at riktig kodeks er valgt (H264 mp4 er standard og helt i orden).

- Se på den vakre videoen du har laget


til toppen